یکشنبه , 23 مرداد 1401 - 10:16 بعد از ظهر

ازدواج

ازدواج و دستورات دهگانه جهت بخت گشایی دختران و دوشیزگان گرامی

ازدواج و دستورات دهگانه جهت بخت گشایی دختران و دوشیزگان گرامی اول نکات مهم : *متن این آیات و دعاها دلالت بر مطلب فوق دارد از اینرو خود اینها می تواند دلیل باشند برای موضوع بخت گشایی *این اذکار و دعاها باید با نیت خالص و همراه با ایمان و تقوا خوانده شود. *موانعی سر راه نباشد از جمله:

توضیحات بیشتر »